Sint Pietersberg

1. Als je café Prix de Rome uitkomt ga je rechts de hoek om.

2. Aan het einde van de straat rechtsaf een klein stukje Bieslanderweg volgen. Recht voor je op de heuvel ligt de Apostelhoeve met zijn wijngaarden.

3. Aan de overkant van de weg ga je het eerste pad links in: Jekermolenweg.

4. Even verder, tussen enkele huizen door, bereik je een bruggetje over de Jeker. Links de molen met een waterrad Molen van Lombok. De molen is een middenslagmolen en bestond vroeger uit twee molengebouwen. De voorste molen was tot 1850 in gebruik als graanmolen, de achterste was een oliemolen. Alleen van de voorste is de gietijzeren maalstoel met daarop het ijzeren molenrad uit 1937 nog aanwezig. Daarom wordt tegenwoordig alleen dit gebouw aangeduid als de Molen van Lombok. Het molenrad heeft een middellijn van 4,96 meter en een breedte van 0,88 m. De molengebouwen zijn uit mergelsteen opgetrokken, deels voorzien van zgn. speklagen van natuursteen afgewisseld met een band van mergel.

Geschiedenis: Oorspronkelijk dateert de molen uit omstreeks 1500. In de Franse tijd was het een graanmolen met twee koppels stenen en een houten waterrad en was in eigendom van Willem Gilessen. De molen was vervolgens afwisselend in gebruik als houtzagerij en wolspinnerij. In 1850 werden de beide molens aangekocht door de Maastrichtse wapenhandelaar Petrus Stevens die er zijn werkplaats voor het maken van geweerlopen van maakte. Dertig jaar later kwam de werkplaats in het bezit van Eduard Beaumont, een andere wapenfabrikant uit Maastricht, die een florerende geweermakerij aan het Christusstraatje in het Boschstraatkwartier bezat. De molen bleef tot omstreeks 1960 als waterkorenmolen in bedrijf, daarna was het niet lonend meer om graan met stenen te malen en de molen viel definitief stil. De huidige eigenaars zijn de erven van de laatste molenaar.

5. Na de molen eerste pad rechts waar je een van de vijf stenen ziet die in het Jekerpark zijn opgesteld. Op deze steen is een gedicht van Wiel Kusters uitgebeiteld.

6. Bij splitsing links.

7. na ongeveer 10 meter rechts.

8. Dit pad volgen ( richting huizen).

9. Einde pad rechtsaf de Mergelweg op tot Café Den Dolhaart.

10. Tegenover dit café moet je zoeken naar een zeer smal pad bergopwaarts (bij kruising rechtdoor): Aan de top ben je op het plateau van De Sint Pietersberg.

De Sint Pietersberg: is een heuvelplateau met een lengte van acht kilometer dat zich van noord naar zuid uitstrekt van Maastricht tot aan het stadje Wezel in België. Het hoogste gedeelte ligt op Nederlands grondgebied. De Pietersberg heeft uitgestrekte onderaardse kalksteengroeven ontstaan door de winning van kalksteen. De berg ligt op ongeveer 107 m NAP. D’n Observant, een door de mens gemaakte stortberg van zand, grint en loss vormt met zijn 171 m NAP het hoogste punt.

11. Hier ga je linksaf.

12. en vrijwel meteen weer links.

13. Over de grasvlakte heen loop je naar Fort Sint Pieter.

Dit fort kwam tot stand in 1701-1702. Het werd in opdracht van de militaire gouverneur van Maastricht Daniel Wolff, baron van Dopff gebouwd in een vijfhoek ter verdediging van de zuidelijke vestingmuren van Maastricht. Dit werd noodzakelijk gevonden nadat de Fransen in 1673 de Sint Pietersberg hadden ingenomen om van hieraf met kanonnen bressen te slaan in de zuidelijke vestingmuren. In 1717 bezocht tsaar Peter de Grote de sterkte. Hij werd feestelijk ontvangen door de gouverneur en logeerde in zijn kasteel, het huidige Château Neer-Canne. Het fort heeft het in de geschiedenis niet gemakkelijk gehad; zo werd het in 1794 door de Fransen in de rug aangevallen tijdens een van de vele belegeringen van Maastricht. In het begin van de negentiende eeuw is het nog ingrijpend gemoderniseerd om aan de eisen van de tijd te kunnen voldoen. De sterkte verloor zijn functie na het opheffen van de vesting Maastricht in 1867.

14. Je loopt nu naar links om het fort heen.

15. Op dit punt een mooi uitzicht op Maastricht met de torens van de Sint Servaas, de Sint Jan en het oude gouvernementsgebouw.

16. Met een lichte daling bereik je de Luikerweg(asfaltweg).

17. Hier ga je linksaf.

18. Bij de vijfsprong kies je voor de Jekerweg.

19. Bij de kruising rechtdoor de Jekerweg vervolgen. In dit gedeelte ligt rechts, op no. 51, Gallery Bell’ Arte, een toonaangevende beeldengalerie.

20. Je bereikt nu het Jekerpark en komt langs een steen met Een gedicht van Pierre Kemp: Droom in het Jekerdal.

21. Bij deze steen ga je links het park in. Je blijft aan deze kant van de Jeker. Rechts aanhouden, fietspad oversteken tot T-splitsing (het huis met de paardenkoppen).

22. Rechtsaf en weer rechtsaf het Gerlachuspad inslaan waar weer een steen staat; ditmaal met een gedicht van Frans Budé.

23. Bij de splitsing links aanhouden.

24. Hier neem je het houten bruggetje over de Jeker.

25. Linksaanhouden richting Bieslanderweg.

26. Oversteken en de Gerlachusweg ingaan.

27. De eerste straat links inslaan: Cannerweg.

28. Bij de kruising rechtdoor.

29. Nu zie je Cafe-Eetkamer Prix de Rome liggen.

Hier eindigt deze wandeling!

Wandeling ca. 1,5 uur. Heuvelachtig terrein met echte steile hellingen/dalingen. Niet geschikt voor rolstoel / kinderwagentje.